PreQual-Steps: Projektünk céljai és szándékai

A migráns nők Európa-szerte strukturális akadályokkal találkoznak, illetve nagy mértékű hátrányokkal küzdenek a munkaerőpiacon-különösen ha a szakképzettséget igénylő munkákról van szó. A migráns nők ennek következtében egy erősen szegmentált mukaerőpiacon belül kénytelenek elhelyezkedni, amely számos szektorból kizárja, és specifikus szakmákba tereli őket: házimunka, alacsony presztízsű szolgáltatások, szexmunka és ápolás. A migráció, a munkaerőpiac és az ápolás témái jelenleg a globalizált európai politika társadalmi gyújtópontjában állnak. A PreQual-steps a PreQual-projekten alapul, egy olyan szakképzési programon, amely elsősorban ezekhez a területekhez kötődik. A programot a migráns nők önszerveződése (a maiz) hat európai ország partnerszervezeteivel együtt az EU Leonardo da Vinci költségvetési sorának keretei között fejlesztette ki. Egy megoldás-orientált kezdeményezésről van szó, amely figyelmet fordít arra, hogy a migráns nőket a munkaerő- és képzési-piacon az EU-n belül hátrányos helyzetben részesítik. A cél az, hogy javítsunk a migráns nők helyzetén a munkerő- és képzési-piacra való bejutás során. Az Európai Unió (a Leonardo da Vinci költségvetési sora/innovációs transzfer) által támogatva a PreQual-steps az osztrák pilotprojekt innovatív eredményeit Magyarországra, Görögországba, Spanyolországba és Csehországba is továbbviszi, és a koncepciót a nők migrációja, a munkaerőpiac, az egészségügy és az ápolás témaköreiben további európai aspektusokkal egészíti ki. A projekt kétéves futamideje után (2007. novemberétől 2009. októberéig) a PreQual tehát ezeken a területeken összesen kilenc európai ország meglátásait veszi már figyelembe. A PreQual-steps hosszú távon azt célozza meg, hogy a partnerországok hajtsák végre az intézkedéseket, és ezzel töltsék ki a képzési rendszeren található hiányosságokat.
A nemzeti és nemzetközi partnerszervezetek a partnerség keretei között összefogtak azért, hogy széles körű kompetenciájukat, tapasztalataikat, illetve a különböző célcsoportokkal létesített kiterjedt kapcsolataikat és befolyásolási lehetőségeiket hasznosítsák. A partnerségi viszony a következő operatív szervezetek megegyezésével jött létre: maiz-a projektért felelős szervezet (Ausztria); Antigone-Rasszizmus, Ökológia, Béke és Erőszakmentesség Információs és Dokumentációs Központ (Görögország) ; Iepala- Instituto de Estudios Políticos Para América Latina y África (Spanyolország), Vuste Envis (Csehország) és a DemNet - Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Magyarország).