Βιβλία

Download of the booklet PreQual basics in English Τα δύο νέα βιβλία του PreQual steps παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην τελική συνάντηση μεταξύ των εταίρων στη Μαδρίτη.

PreQual Basics
Διαπολιτισμική εκπαίδευση για γυναίκες μετανάστριες που εισέρχονται στον τομέα της υγείας και πρόνοιας
Η κύρια εστίαση του PreQual είναι να παρέχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο χαράσσει ένα δεσμό ανάμεσα στην αναδιάρθρωση της καθημερινής ζωής στην κοινωνία και την ικανότητα χειραφέτησης των γυναικών μεταναστριών μέσα στην Ευρώπη να δρούνε ως υποκείμενα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Τα εκπαιδευτικά μέτρα ανταποκρίνονται στις πολιτικές της αγοράς εργασίας με ένα τρόπο χειραφέτησης, θέτοντας σε κίνηση διαδικασίες επαγρύπνησης και παρέχοντας ένα πλαίσιο για τις συμμετέχουσες των μαθημάτων προκειμένου να διερευνήσουν και να κάνουν πράξη διάφορους τρόπους δράσης ως υποκείμενα στα πλαίσια της κοινωνίας. Επιπλέον, το PreQual στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους για όλες τις συμμετέχουσες (συμπεριλαμβανομένου και των εκπαιδευτών) για την ανάπτυξη στρατηγικών προκειμένου για την αλλαγή των προσωπικών τους καταστάσεων, καθώς και των συνθηκών μέσα στη γενικότερη αγορά εργασίας.
Με την καινούργια μας έντυπη έκδοση «PreQual basics», επιθυμούμε επομένως να παρέχουμε μια χειροπιαστή συνεισφορά παρουσιάζοντας παιδαγωγικές και μεθοδολογικές βάσεις, καθώς και τις κύριες θεματικές της δουλειάς μας στα πλαίσια του PreQual.

PreQual steps
Διαπολιτισμική εκπαίδευση για γυναίκες μετανάστριες που εισέρχονται στον τομέα της υγείας και πρόνοιας
Εμπειρίες στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ισπανία

Σε αυτό το έντυπο ηλεκτρονικής μορφής, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις πολύ διαφοροποιημένες και ως ένα βαθμό ποικίλες διεθνείς εμπειρίες μας και, μέσω της παράθεσης παραδειγμάτων, να ενθαρρύνουμε την υλοποίηση των μέτρων τα οποία στοχεύουν στη στήριξη των γυναικών μεταναστριών στην πρόσβασή τους καταρτισμένης εργασίας. Οι εκθέσεις ανά χώρα γράφτηκαν από τους εκπροσώπους των οργανώσεων-εταίρων. Οι εκπαιδευτές, οι συμμετέχουσες των μαθημάτων, οι ειδικοί και οι συντονιστές των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από τη δική τους οπτική σκοπιά.Download of the booklet PreQual steps in English

ΣυνημμένοΜέγεθος
booklet_PreQual steps_GR_.pdf1.69 MB
booklet_PreQual_basics_EN.pdf651.17 KB