We are!

Rovný přístup migrantů na trh práce bez ohledu!

in

Požadujeme:

  • Právo na svobodu - právo migrovat!

  • Sociální a právní rovnost založenou na mimo-tržních zájmech! 

  • Rovný přístup migrantů na trh práce bez ohledu na jejich původ, status či délku pobytu!

  • Ukončení schovávání strukturální diskriminace za závoj "kulturních odlišností"! 

  • Podporu autonomie a základních forem, zastupujících zájmy žen - migrantek na poli pracovního uplatnění, zejména v sektoru služeb - včetně pečovatelství, či sexuálních služeb

SOFIA, občanské sdružení pro dialog

in

Občanské družení Sofia vzniklo 18. 8. 2004 s cílem vytvořit prostor pro setkávání žen z různých kultur a žen z majoritní společnosti, přispívat k multikulturnímu porozumění a iniciovat založení komunitního centra pro ženy všech věkových, národnostních a sociálních skupin.

Adriana

in

We would like to invite you to take part of this project!

Against deficit orientation!

in

In opposition to a position that classifies migrant women learners as people with an orientation and information deficit, our work is based on appreciating and expanding the participants' knowledge and skills!

maiz

Syndikovat obsah