PreQual Steps: cíle a plány projektu

Cílem PreQualu je vyvinout, otestovat a publikovat osnovy pro předkvalifikaci migrantek v sektoru zdravotnických a pečovatelských služeb. Smyslem je snížit počet neúspěšných studentek v sektoru zdravotnických a pečovatelských služeb a zároveň přispět k integraci migrantek na trhu práce, přičemž se podpoří i širší přístup migrantek do tohoto sektoru. Dalším cílem je podpora migrantek v rámci sociálního dialogu a aktivní konfrontace diskriminace.