News

Závěrečná konference uvádějící velké mezinárodní hodnocení PreQual

   logo of sofia                                       Logo of PreQual steps
                                                     
                                        
MEZINÁRODNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 09
Po dvou letech mezinárodní spolupráce se projekt PreQual blíží ke konci. Od 30. září do 1. října proběhla závěrečná konference partnerských organizací z Rakouska, České republiky, Řecka, Maďarska a Španělska. Setkání se odehrálo v Madridu za účelem zhodonocení přínosu projektu pro jednotlicé organizace. Kromě jiných oficiálních výsledků práce bychom rádi zdůraznili jeho uspokojivou realizaci všemi partnery a vzájemné obohacení. Přestože měly kurzy v jednotlivých zemích odlišnou podobu, ve všech partnerských zemích úspěšně proběhly jak jejich teoretické, tak praktické součásti. Zejména je pak třeba zdůraznit práci, jež tento projekt znamenal pro ONGD a spokojenost samotných účastnitc, které se cítily tak motivované, že téměř nikdy nedocházelo k ukončení docházení do kurzů z jejich strany.

SOFIA - leták pro migrantky - kurz PreQual Steps

Tento leták pro migrantky je první informace o  možné účasti v kurzu PreQual Steps.

Následně bude doplněn o informace ohledně časového rozvrhu kurzu.

Máte - li zájem o účast v kurzu, kontaktujte nás ...

SOFIA - zpráva 1. ws

1. 12. 2008 byl v Domě národnostních menšin ve Vocelově 4, Praha 2 realizován 1. workshop k adaptci osnov prekvalifikačního kurzu pro ženy - migrantky projektu PreQual Steps.  

 

Newsletter 01/2008

Evropský rozměr interkulturní kvalifikace migrantek vstupujících do sektoru zdravotnických a pečovatelských služeb

Toto je newsletter mezinárodního projektu Leonardo da Vinci (LLP-LDV-TOI-07-AT-0009) „PreQual Steps", který společně realizuje pět partnerů z pěti zemí (maiz-Rakousko, Vuste Envis-Česká republika, IEPALA-Španělsko, DemNet-Maďarsko, Antigone-Řecko). http://prequalsteps.maiz.at

PreQual steps: Tiskové zprávy /30.4.08


TISKOVÁ ZPRÁVA DUBEN 2008

"PreQual Steps - Evropský rozměr interkulturní kvalifikace migrantek vstupujících do sektoru zdravotnických a pečovatelských služeb" je společným projektem pěti evropských zemí v rámci odborného vzdělávacího programu Leonardo da Vinci, jehož hlavním cílem je podpora migrantek ve zdravotnickém a pečovatelském sektoru, aby dokázaly vyhovět požadavkům trhu práce a také zajištění na budoucnost orientovaného a inovativního řešení.

Mezinárodní projekt pro migrantky - „steps“ (kroky) do Evropy / 07.02.08

Nedávno byl v pěti evropských zemích spuštěn inovativní projekt „PreQual Steps" (evropská dimenze v interkulturní kvalifikaci migrantek vstupujících do sektopru zdravotnické a ošetřovatelské péče). Jedná se o projekt v rámci programu Leonardo da Vinci (Transfer of Innovation), zrozený a podporovaný ve všech svých vydáních organizací migrnatek maiz, sídlící v městě Linz, Rakousko.

PreQual COURSES

Kurzová oznámení 

Toto není skutečné oznámení, je to pouze test, aby se administrátor přesvědčil, že výpisy fungují správně.
PŘINESTE SI VLASTNÍ PIVO!
 

The PreQual course will be offered within in each partner country by the respective partner organisation: Czech Republic /Prague (Vuste Envis); Greece/Thessaloniki (Antigone), Hungary/Budapest (DemNet), Spain/Madrid (Iepala). The courses shall start in autumn 2008.

Syndikovat obsah